Gronlandstunnellen-800x400-3.jpg

ODENSE

Udsmykning af bro I odense

I 2017 besluttede Odense Kommune sig for at modernisere broen i Grønlandsgade for at slippe af med det kriminelle element, der havde taget tilholdssted under broen. Første skridt i processen var at fjerne al ulovlig graffiti og selv udsmykke broen med ny kunst. Ideen med udsmykningen var at ændre stemningen, som den ulovlige graffiti ved broen gav til en mere sober og tryg stemning. ”Broen var belastet historisk, da den ligger i et hårdt område. Der var et stort ønske både fra kommunens og borgernes side om, at der skulle gøres noget ved den bro”, fortæller Henrik Kragh, kulturkonsulent hos Kultursekretariatet i Odense Kommune.

forsøgte selv

I starten forsøgte Odense Kommune selv at hyre kunstnere til at udsmykke broen, men grundet samarbejdsvanskeligheder, tog Odense Kommune kontakt til os på Galleri Grisk. Her efter stod vi for at hyre kunstnere til at udsmykke broen og for alt det praktiske involveret i processen. Til at stå for selve udsmykningen blev de serbiske tvillinger Ivan og Nikola Gajic eller SOBEKCIS hentet ind. SOBEKCIS er kendt for deres komplekse tilgang til klassisk graffiti. De to tvillingbrødre maler oftest synkront, side om side på hver deres lift. Efter værket var færdig blev det sprøjtet med PSS20, som beskytter værket mod at blive malet over med ny, ulovlig graffiti.

en god løsning

Hos Odense Kommune hersker der stor tilfredshed med både udsmykningen og dens effekt på broen ved Odense Banegård. ”Det var helt sikkert en god løsning, der spiller godt sammen med området. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger. Og overraskende nok har der ikke været et eneste tag på endnu. Det er fedt, at der er så stor respekt omkring det”, fortæller Henrik Kragh.

Klik på billedet for at se flere